Derviş ve Misafiri

Derviş ve Misafiri Evinde ömrünü ibadetle geçiren bir derviş varmış.Günün birinde bu dervişe bir misafir gelmiş.Derviş de misafiriyle birlikte hurma yemiş.Misafir hurmayı beğenerek demiş ki; “Bu ne tatlı hurma, bizim memleketin toprağı bu çeşit hurmayı yetiştirmeye uygun değildir.Üstelik sizin memleketinizin meyvesi bol olduğundan bu hurmaya ihtiyacınız yoktur.Dolayısıyla bu zahmetten vazgeçmeniz daha doğrudur.Zahmetiniz de zaten boşa…

Şehzade ile Arkadaşları

Şehzade ile Arkadaşları Biri şehzade, biri tacir zade biri asilzade, biri çiftçizade dört genç bir yolda buluşmuşlar.Dördü de ihtiyaç içindelermiş.Dördü de üst başlarından başka bir şeye sahip değillermiş.Aç ve yorgun bir haldelermiş.Bunlar bu zor durumda ne yapacaklarını düşünmekteydiler.Her bir ikendi yapısına göre bir şey söylüyordu. Şehzade: “Dünyanın her işi kaza ve kadere bağlıdır.Kazaya rıza göstermekten…

Güvercin, Tilki ve Leylek

Güvercin, Tilki ve Leylek Güvercinin biri uzun bir hurma ağacının tepesinde yuva kurar, yumurtlar ve yavrulardı.Fakat bu ağacın yüksekliği yüzünden yuvayı kurmak bir hayli güç işti.Güvercin bu güçlüğü göze alıyor burada yumurtluyor ve yavrularını yetiştiriyordu.Fakat yavrular yetişir yetişmez bir tilki geliyor, ağacı dibinde durarak güvercini korkutuyor ve ona: “Yavrularını hemen atmazsan ağacın tepesine tırmanır seni…

Aslanın korkusu

Aslanın Korkusu    ” Kelile dimne masalları”       Dimne in gerçekten de kararı karardı.Dediği dedikti.     Ne yapıp yapıp Arslanın yanına gidecekti.     Sonunda dediğini yaptı.     Saraya gitti.Durumunu bildirdi.     Ve huzura kabul olundu.     Arslan önce Dimneyi küçümsedi.     – Kimmiş, dedi benimle mutlaka görüşmek isteyen?     Dimne, ileri atıldı.     – Benim,…

yavru deve

Yavru Deve Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ülkelerden birinde , bir çölün tam ortasında bir deve ailesi yaşarmış. Aslında aile olalı o kadar çok zaman geçmemiş.Yavrusu daha her şeyi öğrenecek kadar büyümemiş. Anne deve küçük yavru deveyi yanında gezdirip ona hayatın gerçeklerini öğretmeye çalışırmış. Günlerden bir gün , çölü bir ucundan bir ucuna geçmeleri gerekmiş….