Keçi ile Eşek masalı Çiftliğin birinde bir keçi ile bir eşek yaşıyormuş. Keçi hiçbir iş yapmaz sabahtan akşama kadar otlaklarda gezer karnını doyururmuş.. Keçi ile eşeğin sesli ve