Bir zamanlar bir imparator varmış. Bu imparator yeni giysiler almaya bayılırmış. Neredeyse bütün parasını yeni giysilere yatırırmış. Bir gün bu ülkeye kendilerini dokumacı diye tanıtan iki