İbiş ile memiş masalı Bir zamanlar uzak bir dağ köyünde yaşlı bir adam yaşarmış. Gel zaman git zaman ihtiyar adamcağız nefes alamamaya başlamış. Artık dünyadan göçüp gitme zamanı