Şahin ile Horoz

Şahin ile Horoz Masalı Şahin, tatlı bir daire çizerek süzüldü, yüzyıllık çınar ağacının dalına kondu. Gerçi kendisini hafif hafif esen rüzgarın kollarına bırakmıştı ama; yine de yorulmuştu inerken. Bir süre konduğu dalda soluklandı, üzerindeki tozları silkeledi ve “Biraz kestireyim.” diyerek iyice yayıldı. Tam bu sırada bir ses duydu. Horozun biri bağırtıyla kaçıyordu. Çınarın altına geldiğinde…

Kurt ile Pelikan

Kurt ile Pelikan Masalı Kurdun biri, avına öyle saldırmış, onu öylesine hırsla yemiş yutmuş ki, boğazına bir kemik takılmış. Uluya uluya ormanı dört dönmeye başlamış; kimi görse yardım istiyormuş. Kemiği çıkarana ödül vereceğini bile söylemiş. Bir pelikan kuşu, hem ödülün çekiciliğinden, hem de kurda acıdığından, uzun gagasını kurdun boğazına sokup kemiği çıkarmış. Sonra da ödülü…

Masal diyarları

Masal diyarlarında gezmeye var mısınız? Masallar diyarından en güzel resimler sizleri bekliyor.